Bonsdorff, Evert Julius

Bonsdorff, Evert Julius (f. 24/9 1810 Åbo, d. 30/7 1898 Muurla), läkare, med.o.kir. dr 1840, son till Johan Bonsdorff. Han utnämndes 1837 till adjunkt i anatomi och fysiologi och var professor i dessa ämnen i Hfrs 1846-71. Han var en bemärkt universitetslärare, som organiserade undervisningen i institutionsbyggnaden Fabiansgatan 35, uppförd 1847. Som jämförande anatom åtnjöt Bonsdorff internationellt anseende. Sin stora samling av anatomiska preparat, skelett, fåglar, insekter m.m. skänkte han till universitetet. "Bonsdorffska samlingen" är numera inrymd i zoologiska institutionen. Arkiater 1859, statsråd 1871. (R. Sievers, E.J. B., minnesteckning, 1898)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 18.04.2016