Bore

Bore, Oy Rettig Ab Bore (1897-1979 Ångfartygs Aktiebolaget B., 1979-1996 Oy B. Line Ab), Åbo, gr. 1897 för att upprätthålla passagerar- och godstrafik året om mellan Åbo och Stockholm, senare även till Lübeck. B. var fram till 1924 ett renodlat passagerarrederi, men detta år inleddes lasttrafik mellan Sydfinland och England. När konsul Hans von Rettig 1926 övertagit aktiemajoriteten i bolaget blev rederiet först del- och senare hälftenägare i Finland-Sydamerika Linjen, ur vilket B. utträdde först 1965. 1928 inledde bolaget passagerartrafik mellan Hfrs och Stockholm i samsegling med F.Å.A. och Stockholms Rederi Ab Svea. Tillsammans bildade dessa rederier 1957 Ab Siljarederiet (Silja Line), som B. lämnade 1980 för att helt koncentrera sig på lastfart. Företaget ingår i Rettigkoncernen och har sedan 1999 ett helägt dotterbolag i Rotterdam, som 2002 ägde fem fartyg på sammanlagt 64 273 brt och sysselsatte 87 anställda ombord och fem i land. Under finländsk flagg ägde bolaget 2002 fyra fraktfartyg på sammanlagt 49 135 brt med 98 ombordanställda, till vilket kommer landpersonalen på sju personer. Trafikområdet omfattar Östersjö- och Nordsjöhamnar. (R. Törngren, Ångfartygs Aktiebolaget B. 1897-1927, 1927; O. Nikula, Ångfartygs Aktiebolaget B. 1897-1947, 1947; E. Lodenius, Havets vida arbetsfält. B. 1897-1972, 1972; R. Lavón, Drygt fyra årtionden i last- och färjesjöfartens sold, 1993; T. Malmberg/P-H. Sjöström, B. 1897-1997, Ett sekel finländsk sjöfart, med M. Pietikäinen, The centenary fleet list of the ships owned by Bore and Rettig Companies 1897-1997, 1997) (Thure Malmberg)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fartyg, rederier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.04.2016 av Import