bottniska handelstvånget

bottniska handelstvånget, benämning på de bestämmelser i den äldre svenska handelspolitiken, genom vilka städerna vid Bottniska viken i merkantilistisk anda förbjöds att sända fartyg till orter s. om Stockholm och Åbo och att motta besök av utländska fartyg.

Strävanden i denna riktning kan spåras redan på 1300-t., men en fast institution blev b. först i mitten av 1600-t. Genom b. skulle främst Stockholms, men även Åbos handelsintressen tillgodoses. Under hela frihetstiden gjordes energiska ansträngningar att få b. upphävt (bl.a. av Anders Chydenius), och vid 1765 års riksdag kröntes dessa strävanden med framgång. Upphävandet av b. hade dock inte någon omedelbart stimulerande verkan på sjöfarten i de berörda städerna. Under nordamerikanska frihetskriget (1775-83) gav seglationsfriheten de österbottniska städernas skepp såsom neutrala helt nya möjligheter till fraktfart och direkthandel förbi Stockholm. (O. Fyhrvall, Om det bottniska handelstvånget, 1882; A.J. Alanen, Stapelfriheten och de bottniska städerna 1766-1808, Hist. o. litt.hist. studier 31-32, 1957; G. Sundberg, Partipolitik och regionala intressen. Studier kring det bottniska handelstvångets hävande, 1978)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
handel, förbud, tvång
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 21.04.2016