BrändöBrändö, fi. Palosaari, numera landfast ö i det centrala Vasa, upptas av bostadskvarter m.m. i stadsdelarna XV-XVIII. På öns sydsida anlades på 1850-t. Vasa bomullsfabrik, nedlagd 1979. Hamnen vid B. sund, den äldsta av stadens hamnar, används i dag endast för privatbruk. B. hade närmast karaktär av arbetarstadsdel.

Brändö, Helsingfors

Brändö, Åland
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
stadsdelar, industriområden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.05.2023