braxen

braxen (Abramis brama) räknas som den största karpfisken i Finland, är allmän i nästan alla skärgårds- och sötvatten i s. och mell. Finland upp till trakten av Ule träsk. Förekommer endast lokalt i n.; nordligaste förekomsterna i Sodankylä. Längd 25-40 cm, vikt vanligen 0,5-2 kg. Den största b. som noterats i Finland vägde 11,5 kg och fångades 1912 i sjön Vesijärvi, som förr var berömd för sin välvuxna b. Årsfångsten i Finland har under en längre tid varit i genomsnitt 3 milj. kg. Beträffande närbesläktade arter, karpfiskar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fiskar (djur), braxen, mörtfiskar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 22.04.2016 av Import