Bromarv

Bromarv, församling i Borgå stift, Västnyland. Bromarv består av en sönderskuren halvö med omgivande skärgård mellan Hangö udd i s. och Åboland i n. Bromarv kyrkby på ett näs har en träkyrka från 1981 (Carl-Johan Slotte), uppförd som en replik av en kyrka från 1753 som brann ner till grunden 1979. Bromarv blev kapell under Tenala 1677 och bildade egen församling 1881. Bromarv kommun upphörde vid ingången av 1977, då dess område delades mellan Tenala och Hangö. Församlingen hade 2009 598 medlemmar. (O. Nikula, Tenala och B. socknars historia, 1938; Bromarf, vårt bästa arv, 1991)
Bromarv

Bromarv är en naturskön trakt vars befolkning mångdubblas i semestertider. Kyrkan är en replik av ett nedbrunnet trätempel. Foto: Schildts bildarkiv, K. Nyström.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
församlingar, kyrkbyar, ytformer, församlingsmedlemmar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.08.2011
Uppdaterat 04.05.2016