Brunnshusteatern

Brunnshusteatern. En friluftsscen med 500 åskådarplatser uppfördes sommaren 1858 i Brunnsparken i Hfrs på initiativ av Brunnshusrestaurangens innehavare L.G. Kleineh och döptes till Tivoli-Theatern. 1863 ombyggdes teatern och förstorades, fick tak över åskådarplatserna och namnet Park-Theatern. Sedan Kleineh lämnat restaurangen 1869 försämrades teaterns konstnärliga nivå. Den stod ofta tom och började förfalla samt revs slutligen 1874. - Tjugofyra år senare (1898) uppstod en sommarteater med namnet B. i parken, där en tysk trupp och ett wieneroperettsällskap uppträdde de första åren. Därefter uppbars repertoaren mest av artister från Sverige jämte några inhemska förmågor. Flera skådespelare som senare blev ytterst uppburna konstnärer gjorde sin debut på B., bl.a. Gösta Ekman. Här sjöng också norskan Kirsten Flagstad operett, innan hon blev en världsberömd operasångerska. B. var ett populärt sommarnöje för helsingforsare, men bar sig på grund av den korta säsongen inte och nedlades 1932.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
teatrar (organisationer), teaterbyggnader
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 31.05.2023