Bryk, Rut

Bryk, Rut Linnea (född 18/10 1916 Stockholm, död 14/11 1999 Helsingfors), keramiker. B. genomgick grafikerlinjen vid Centralskolan för konstflit 1936-39 och var knuten till Arabia 1942-91. Sin första utställning höll hon 1949. B. tillhör den moderna finländska konstindustrins klassiker. På 1940-t. inledde hon sin bana med naturalistiska, målade berättelser på keramikfat och plattor på t.ex. tebord. Hennes intresse för arkitektur och inredningsarbeten i kombination med den klassiska mosaikkonsten ledde henne in på stora dekorationsuppdrag, vilka kulminerade i ett mångårigt samarbete med arkiktekt Reima Pietilä i Finlands nya ambassadbyggnad i New Del- hi (reliefen Vårens ankomst till norden, 1985) och Republikens presidents residens på Talludden i Helsingfors. Reliefen Isfloden (30 m²) i residenset blev klar 1991 och avtäcktes samtidigt som huset invigdes följande år. Det blev hennes sista stora arbete och även det sista hon utförde för Arabia. Stadsmotiven hade fr.o.m. slutet av 1960-t. en central plats i hennes kakelkompositioner. I samband med ombyggnaden av Helsingfors stadshus, planerad av arkitekt Aarno Ruusuvuori på 1970-t., erhöll hon en beställning på en stor relief. Reliefen Staden i sol avtäcktes 1976.

B. var en mångsidig begåvning och designade vid sidan av sina keramiska verk även bl.a. Seitatygerna för Vasa bomullsfabrik på 1960-t. B. var från 1945 gift med Tapio Wirkkala. Hon erhöll bl.a. grand prix-medaljen vid den berömda triennalen i Milano 1951 och många andra pris, såsom kyrkans bildkonstpris 1987. Hennes sista stora utställning i Amos Andersons konstmuseum och Rovaniemi konstmuseum 1986-87 planerades av arkitekt Juhani Pallasmaa. Katalogtexten Resa till tystnadens landskap skrevs av Pallasmaa. (Bengt von Bonsdorff)

BrykRut

Bryk, Rut. Keramikreliefen Skyskrapor vid havet, Arabia 1983. Hon utförde även ett monumentalarbete kring samma motiv för Volvos huvudkontor i Vanda. Foto: Arabias museum.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), keramiker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Import