Byggnadsstyrelsen

Byggnadsstyrelsen, förutvarande centralt ämbetsverk, grundades 1811 som Intendentsämbetet, sedermera Intendentskontoret för allmänna byggnader, ombildades 1865 till överstyrelse och blev 1935 kollegialt ämbetsverk, varvid det erhöll namnet B. Ämbetsverket avvecklades 1995, varvid dess uppgifter överfördes på aktiebolaget Engel-koncernen Ab, och Statens fastighetsverk (Senatfastigheter), som fick i uppdrag att administrera inemot hälften av statens fastigheter. (A. Halila, Suomen rakennushallinto 1811-1961, 1967)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ämbetsverk, byggande, byggnadsbranschen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.10.2011
Uppdaterat 07.06.2023