Cainberg, Erik

Cainberg, Erik (f. 4/9 1771 Nedervetil, d. 31/3 1816 Åbo), skulptör. Cainberg tillhörde på moderns sida den kända kyrkobyggarsläkten Rijf. Han inledde 1790 studier vid Kungl. konstakademien i Stockholm som elev till tidens främsta bildhuggare i riket, Johan Tobias Sergel, och prisbelönades 1795 på modellklassen. Cainberg tillägnade sig under Sergel den rådande nyklassiska stilen, i vilken han under en studieperiod i Rom 1802-10 kunde fördjupa sig bl.a. genom Canova och Thorvaldsen. Cainberg kallades 1813 till Åbo för att medverka i utsmyckningen av akademihuset, som hade börjat byggas 1802.

Akademin hade redan 1807 bestämt att en serie reliefer skulle pryda solennitetssalen och Cainberg fick uppdraget att utföra dem. Enligt akademimyndigheternas ursprungliga förslag blev temat för de sex relieferna "Upplysningens och vetenskapernas fortgång i Finland". Av kända orsaker utbyttes emellertid ett motiv med Gustav III ut mot Alexander I:s besök i Åbo 1809. Det var också första gången motiv ur den finska mytologin framställdes i bild. Relieferna kom att bli Cainbergss viktigaste arbete. Av Cainbergs övriga produktion kan nämnas några gipsreliefer bl.a. föreställande länsbyggmästaren Jacob Rijf från 1799 i Ateneum samt dekorativa skulpturer i kyrkor byggda av Rijfarna i Finland och Sverige. (K. Pöykkö, E. C. ja hänen reliefisarjansa Turun vanhassa akatemiatalossa, 1991) (Bengt von Bonsdorff)
Cai.jpg

Cainberg, Erik. "Biskop Henrik döpande finnarna", relief i solennitetssalen, Gamla Akademihuset, Åbo. Foto: Centralarkivet för bildkonst.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.03.2011 av Import