cancer

cancer, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av permanent tillväxande och därför elakartade tumörer. Cancercellen har förändrats sålunda att den och dess avkomlingar inte längre lyder de lagar som gäller för normal celltillväxt. Resultatet blir en kontinuerlig ökning av cellantalet och småningom bildas den tumör som ger sjukdomssymptomen. C. kan växa infiltrativt och via blod- och lymfbanorna sprida sig till andra organ. Spridningen till andra organ eller metastaseringen är den viktigaste orsaken till cancersjukdomens dödliga förlopp.

Våra kunskaper om c:s orsaker är ofullständiga. I det enskilda fallet samverkar sannolikt många yttre och inre faktorer. Man talar därför hellre om riskfaktorer än om direkta orsaker. Upptäckten av cancergener har förbättrat våra möjligheter att identifiera de ärftliga faktorer som inverkar på uppkomst av c. De egentliga ärftliga formerna av c. är sällsynta och förekommer i allmänhet hos barn och unga vuxna. Bland yttre faktorer märks radioaktiv strålning som kraftigt ökar risken för leukemi och några andra cancerformer. Ultraviolett ljus är en riskfaktor för hudcancer. Det i särklass viktigaste cancerframkallande kemiska ämnet är tobaksrök som är en starkt verkande riskfaktor för bl.a. lungcancer, strupcancer och cancer i urinblåsan. Asbest kan framkalla c. i lunga eller lungsäck och alkohol är en riskfaktor för levercancer. Belägg för virusinfektioner som riskfaktor finns vid c. i livmoderhalsen, vid levercancer samt vid vissa sällsynta former av leukemi och lymfkörtelcancer. Det kvinnliga könshormonet östrogen har sannolikt betydelse för uppkomst av bröstcancer. Långvarigt bruk av p-piller tycks öka risken för bröstcancer, medan tidiga graviditeter verkar skyddande. Dietära faktorer har också betydelse för uppkomst av c., bl.a. synes fetthaltig kost öka risken för c. i tjocktarmen.

För alla cancerfall gäller anmälningsplikt till Finlands cancerregister som har existerat sedan år 1953. Cancerregistret upprätthålls av Cancerföreningen i Finland och verkar under tillsyn av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes. Cancerregistret publicerar årligen cancerstatistik där förekomsten av c. (antalet fall och incidenssiffror) samt fördelningen i fråga om cancerformer, ålder och kön presenteras. Fyra mått används för att beskriva c.: incidens, d.v.s. antalet nya fall per år, prevalens, d.v.s. antalet personer med diagnostiserad cancer vid ett visst tillfälle, överlevnad och dödlighet.

År 1999 konstaterades i Finland 10 603 nya fall av cancer hos män och 11 009 hos kvinnor. Under samma år avled 5 160 män och 4 614 kvinnor i c. Den vanligaste cancerformerna hos män är prostatacancer, lungcancer och c. i tjocktarmen, medan de vanligaste cancerformerna hos kvinnor är bröstcancer, tjocktarmscancer och c. i livmoderkroppen. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import