Carlson, Bengt

Carlson, Bengt Ivar (f. 26/4 1890 Ekenäs, d. 21/9 1953 Hfrs), komponist och körledare. C., som var född av rikssvenska föräldrar, studerade musik i Paris, var 1914 -23 altviolinist i Helsingfors stadsorkester och verkade som dirigent för Akademiska sångföreningen (1920-46), Svenska oratorieföreningen (fr. 1921), Sällskapet MM (1923-50) och Helsingfors svenska sångarförbund (fr. 1926). I egenskap av förbundsdirigent i Finlands svenska sång- och musikförbund från 1929 till sin död var han huvuddirigent vid de allmänna finlandssvenska musikfesterna 1932, 1937, 1946 och 1951 samt ledare för de av förbundet anordnade dirigentkurserna. P.g.a. sina talrika uppdrag intog C. en central plats inom det svenska musiklivet i Finland.

Hans produktion omfattar större och mindre körverk, orkester- och kammarmusikverk, vilka alla präglas av formfasthet och balans. Han tjänstgjorde även som lärare i teoretis- ka ämnen och musikhistoria vid Helsingfors musikinstitut (sedermera Sibelius-Akademin) från 1916. Erhöll professors titel 1948.
 
CarlsonBengt

Carlson, Bengt. En central gestalt inom det finlandssvenska musiklivet i flera decennier. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, kördirigenter, komponenter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.05.2023