Carlstedt, Birger

Carlstedt, John Birger Jarl (f. 12/7 1907 Hfrs, d. där 3/10 1975), målare. Carlstedt studerade 1926-28 vid Finska konstföreningens ritskola och Centralskolan för konstflit. Han reste mycket redan som ung; den första egentliga studieresan till Frankrike företogs 1923. Carlstedt tillhörde pionjärerna inom det abstrakta måleriet i Finland, hans tidigaste abstrakta arbeten tillkom under studieåren. Carlstedts viktigaste arbete i slutet av 1920-talet var den modernistiska inredningen av restaurangen Chat Doré i Hfrs, som drevs av hans mor. Hans internationella debut 1930 vid Salon d´Art Francais Indépendants i Paris var en händelse som uppmärksammades. Samma år inredde han sin ateljé i Esbo i funkisstil och bodde där till sin död.

Sin första separatutställning höll Carlstedt 1932 i Helsingfors konsthall, men hans abstrakta måleri rönte ingen större förståelse. Han ägnade sig resten av 1930-talet och nästan hela 40-talet åt ett figurativt eller halvfigurativt och surrealistiskt måleri. År 1947 vann han första priset i en tävling om en väggmålning i A. Ahlströms personalmatsal i Kauttua, som han fullbordade 1950. Samma år blev en utställning av hans abstrakt- konstruktivistiska måleri i Helsingfors en stor framgång, och 1952 deltog han redan tillsammans med de stora nordiska och internationella konstruktivisterna Mortensen, Baertling, Vasarely, Pillet, Herbin, Magnelli m.fl. i Diagonaleutställningen hos Denise René i Paris. Carlstedt hade en säker färgkänsla, men den geometriska kompositionen och den matematiska processen var för honom det viktigaste. Han kallades redan i slutet av 1940-t. konkretist och sade själv att han arbetade enbart med konkreta realiteter: färg och form. Sin största offentliga målning (250 x 500 cm) i abstrakt stil utförde C. 1961 för det nya Reklam TV-huset i Hfrs. - Carlstedt var sedan 1949 gift med den danskbördiga pianisten France Ellegaard (1913-1999). Efter parets död tillföll deras gemensamma egendom Föreningen Konstsamfundet. En betydande samling av Carlstedts arbeten finns därför i Amos Andersons konstmuseum. (Utst. kataloger från Amos Andersons konstmuseum med texter av C.J. af Forselles, 1967, och Bengt von Bonsdorff, 1975) (Bengt von Bonsdorff/red.)


Carl.jpg

Carlstedt, Birger. Skiss till väggmålning i MTV3:s hus i Böle, Hfrs. Olja 1961. Foto: Amos Andersons konstmuseum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.04.2012 av Import