Castrén, Zachris

Castrén, Zachris (f. 12/12 1868 Uleåborg, d. 31/1 1938 Hfrs), filosof och folkbildningsman, fil.lic. (disp.) 1899, kusin till Urho C. Han var 1903-32 docent i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. C:s vetenskapliga undersökningar gällde främst religionsfilosofi och morallära; hans huvudarbete, Uskonnonfilosofian käsitteestä ja metodista, utkom i två band 1899-1903. Han var under flera årtionden en av det fria folkbildningsarbetets ledande personligheter i det finska Finland. Särskilt hans insatser som rektor för Hfrs finska arbetarinstitut från 1914 och som lärare vid socialhögskolan i Hfrs från dennas grundläggning 1929 var av banbrytande natur. C. var en frisinnad kulturpolitiker, ledamot av enkammarlantdagen 1909 (ungfinne). Erhöll professors titel 1928. (T.I. Wuorenrinne/V. Kosonen, Z. C., 1950)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
filosofer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import