Chydenius-institutet

Chydenius-institutet (Chydenius-instituutti), Karleby, grundades 1977 som en förening med ändamål att i den anda som besjälar Anders Chydenius livsverk främja forskning rörande den mellanösterbottniska regionen och att bidra till utvecklingen av dess närings- och kulturliv. 1991 förenades det dåv. forskningsinstitutet med Jyväskylä universitets fortbildningsenhet i Mellersta Österbotten. Efter att 2001 ha ingått ett avtal med Uleåborgs universitet, städerna Karleby och Jakobstad och några regionala aktörer är institutionen inriktad på att utveckla sig till ett nätverksuniversitet och därigenom bereda befolkningen i landskapet bättre möjligheter att bedriva universitetsstudier. En annan viktig uppgift är att utge vetenskapliga publikationer. Grundade 2001 Chydeniusstiftelsen tillsammans med Karleby stad.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskningscentra, österbottnisk identitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 01.06.2023