Colliander, Ina

Colliander, Ina (Inna) (25/6 1905 Pburg, d. 24/11 1985 Hfrs), målare, grafiker, tecknare. Ina Behrsen växte upp i S:t Petersburg och studerade först där 1922-24. Som sjuttonåring flyttade hon till Finland och studerade 1924-28 vid Centralskolan för konstflit. Hon arbetade med bruksgrafik vid Werner Söderström Oy i Borgå 1928-30 och gifte sig 1930 med författaren och konstnären Tito C. Samma år höll de en gemensam utställning i Konsthallen i Hfrs. Paret konverterade till ortodoxin i Petseri i Estland 1936. Sin första egna utställning ordnade C. 1939. Hennes konst med landskapsmotiv bl.a. från Södern, interiörer och stilleben, är förfinad och lågmäld och i synnerhet hennes träsnitt präglades mot slutet av hennes liv i hög grad av religiösa och ortodoxa motiv. C. prövade även på mosaikkonst i offentlig miljö. (T. Lammassaari/prästmunken Arseni, I. C. - Puun kosketus, 1991) (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer), grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.03.2012
Uppdaterat 21.03.2012