Dahlström, Ernst

Dahlström, Ernst Abraham (f. 26/3 1846 Åbo, d. där 16/1 1924), affärsman och donator, kommerseråd 1894. Som chef för handelshuset C.M. Dahlström, som grundats av fadern på 1830-t., innehade D. länge en ledande ställning inom hemstadens affärsliv och inom flera av Finlands större industriella företag, bl.a. Kymmene Ab, för vilket han 1873-1904 var verkställande direktör. Han lät tillsammans med brodern, kommerserådet (1904) Robert Magnus D. (1859-1924), som var verkställande direktör för Aura sockerbruk, uppföra det ståtliga konstmuseet i Åbo och donerade medel till ett stort antal andra konstnärliga och allmännyttiga ändamål. De skänkte även stora summor till Åbo Akademi, som tillkom tack vare deras insats. - Tyngdpunkten inom företagets verksamhet låg till en början inom handel och skeppsfart, men från 1870 skedde en ökad satsning på industrin. Under och efter första världskriget avyttrade bröderna bl.a. Crichton & C:o (förvärvat i slutet av 1890-t.), Aura sockerbruk och Littois klädesfabrik, varefter rörelsen nedlades. (Finländska gestalter I, 1961)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009