danska itinerarietdanska itinerariet, även kallat "Kung Valdemars segelled", segelledsbeskrivning (lat. itinerarium = vägbeskrivning) som ingår i den s.k. Kung Valdemars jordebok, ett samlingsverk som bl.a. förtecknar den danska kronans inkomster eller gods i olika delar av riket, även i Estland och den danske kungens arvegods i Sverige. Den skildrar en forntida marin färdrutt från Blekinge upp längs den svenska östkusten, via Åland genom Skärgårdshavet och vidare över Hangö utmed den västnyländska kusten fram till Porkala udd, där leden svängde ut över Finska viken med kurs på Reval. Itinerariet är troligtvis nedtecknat av franciskaner i början av 1300-t. och förtecknar orter som besöktes av bröderna under deras resor bland befolkningen i skärgården. Itinerariet nämner ett flertal identifierbara platser i Finland, bl.a. Lemböte, Föglö, Jurmo, Kökar, Aspö och Hangö, och refererar en segelled som hade varit i användning redan under vikingatiden. (J. Gallén, Det "Danska itinerariet" Franciskansk expansionsstrategi i Östersjön, 1993; K. Zilliacus, Skärgårdsnamn, 1989, Orter och namn i "Finska skären", 1994; Kung Valdemars segelled, hred. G. Flinck, 1995) (Torsten Edgren)
DanskaItinerariet

danska itinerariet. Segelleden genom den finländska skärgården i sydväst har varit i bruk åtminstone sedan vikingatiden och sammanfaller i stort sett med dagens farleder. Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.06.2011 av Import