datakommunikation

datakommunikation, elektronisk överföring av data mellan två eller flera enheter, t.ex. datorer, terminaler eller andra nätkomponenter. Dataöverföringen kan ske via olika slag av datanät, t.ex. lokalnät eller Internet, eller genom att enheterna är direktanslutna till varandra, t.ex. med kabel eller via radiovågor. En vanlig form av d. är via telefonnätet och analoga modem som förvandlar de digitala signalerna till ljudsignaler och vice versa. En snabbare uppkoppling fås vid ren digital överföring och motsvarande tjänster, t.ex. ISDN (Integrated Service Digital Network). Ännu snabbare överföringshastighet fås med xDSL-tekniken och dess olika varianter, av vilka ASDL (Symmetric Digital Subscriber Line) är den vanligaste och förekommer bl.a. för hemmabruk. En trådlös d. använder sig av elektromagnetiska vågor i stället för kablar. Termen bredband brukar användas då datakommunikationshastigheten är minst 2 megabit per sekund.

För att d. skall lyckas krävs att man tillämpar på förhand överenskomna regler och standarder, s.k. protokoll. Nät- och överföringsprotokollet TCP/IP tillämpas på det världsomfattande nätet Internet och på olika företagsspecifika intranät. (Björn-Eric Mattsson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
informationsteknik, datakommunikation
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.03.2011
Uppdaterat 01.06.2023