De Geer, Robert Wilhelm

De Geer, Robert Wilhelm (f. 15/7 1750 Pernå, d. 4/11 1820 Hfrs), ämbetsman. De Geer tog 1783 överstes avsked från armén och utnämndes 1785 till landshövding i Kymmenegårds län. Han anslöt sig 1788 till självständighetsmännen utan att dock alltför mycket bli inblandad i deras förehavanden, löstes 1789 från sitt ämbete av Gustav III och levde sedan på sitt gods Tervik i Pernå. Under 1808-09 års krig reste han till Petersburg, där han tillsammans med G.M. Sprengtporten och A.J. Jägerhorn förberedde Finlands framtida ställning. De Geer tjänstgjorde som lantmarskalk vid Borgå lantdag 1809 (upphöjdes efter dess avslutning i grevligt stånd) och utnämndes till ledamot av regeringskonseljens ekonomiedepartement och till chef för militieexpeditionen. Han var en av de första finländarna i framskjuten position som accepterade erövrarnas nya styre.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 01.06.2023