De la Gardie, Jakob

De la Gardie, Jakob (född 20/6 1583 Reval, död 12/8 1652 Stockholm), krigare. De la Gardie växte upp hos sin mormor på Åbo slott och godset Vääksy i Kangasala (hans mor, som dog samma år han föddes, var naturlig dotter till Johan III); deltog med utmärkelse i hertig Karls livländska fälttåg, men tillfångatogs och tillbringade åren 1601-04 i polsk fångenskap. Han vistades sedan i Nederländerna; erhöll 1609 befälet över den här som Karl IX sände till tsar Vasilij Sjujskijs hjälp och tågade 1610 till Moskva, varifrån han tvingades till ett vanskligt men väl genomfört återtåg, sedan Sverige råkat i krig med Ryssland. Han intog 1611 Kexholm och stormade Novgorod, där han dröjde så länge (över fem år) att de finska soldaterna började kalla honom Lat-Jakob (Laiska Jaakko). De la Gardie skötte samtidigt underhandlingar, som ledde till den förmånliga freden i Stolbova 1617. Han blev 1613 riksråd och 1615 greve samt 1619 ståthållare över Estland (inkl. Livland från 1622) och riksmarsk 1620. De la Gardie innehade stora förläningar i Finland (bl.a. Pedersöre och Kronoby socknar) och var från 1618 gift med Gustav II Adolfs ungdomskärlek, grevinnan Ebba Brahe, vilken som änka grundade Jakobstad (uppkallat efter Jakob De la Gardie) i Österbotten. (M. Kivelä, Laiska-Jaakko: tarinoita sotapäällikkö Jacob de la Gardiesta, 1991)JacobDelaG.jpg

De la Gardie, Jacob. År 1618 gifte han sig med Gustav II Adolfs ungdomskärlek, grevinnan Ebba Brahe, vilken som änka grundade Jakobstad. Kopparstick av Jeremias Falck. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krigshistoria, personer (individer), militärer (roll), krigare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.05.2016 av Import