delegationen för jämlikhetsärenden

delegationen för jämlikhetsärenden, statlig delegation tillsatt 1972 för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. D. verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Bland dess förslag som sedermera genomförts märks införandet av faderskapsledighet. Delegationens mandattid motsvarar riksdagens mandattid. Den har till uppgift att följa och främja förverkligandet av jämställdhet i samhället, att ta initiativ och göra framställningar till samt avge utlåtanden om utvecklande av lagstiftning och andra åtgärder som återverkar på jämställdheten, att sörja för främjandet av samarbetet mellan myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och andra sammanslutningar, att främja forskningen i jämställdhetsfrågor och utnyttjandet av forskningsresultaten samt att följa den internationella utvecklingen på området.
 
Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jämlikhet, myndigheter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 01.06.2023