Diehl, Gösta

Diehl, Gösta (f. 5/3 1899 Viborg, d. 3/5 1964 Hfrs), målare, tecknare. Diehl studerade vid Finska konstföreningens ritskola 1919-21, vid Helsingfors universitets ritsal 1920-22 och vid fria konstakademier (Colarossi och de la Grande Chaumière) i Paris 1922-34 med bl.a. E. Othon-Friesz som lärare. Han ställde första gången ut på Salon d´Automne i Paris 1926 och samma år i Hfrs. Diehl mottog impressionistiska intryck i Paris på 1920-talet, och hans måleri präglades senare av dynamisk rörelse och stramhet i kompositionen. Kubismen stod honom nära och det framhöll han gärna även i artiklar från början av 1950-talet, som blev hans starkaste period. Diehl bevarade det figurativa i sin konst och stod nära konstnärskollegerna, bl.a. Yngve Bäck, i Prismagruppen som han var med om att grunda 1956.

Mot slutet av sitt liv, då han bl.a. återvände till sina gamla landskap i Medelhavsländerna, utvecklades Diehl till en av de främsta akvarellisterna i Finland inom sin generation. Bland hans större arbeten märks bl.a. gruppporträttet av familjen Baumgartner (1939), Bomber över byn (Ateneum, 1950), mosaikarbeten med skisser (bl.a. i Amos Andersons konstmuseum) samt den nästan futuristiska Skenande häst (1959). D. engagerade sig aktivt i konstlivet och var bl.a. ordförande för Konstnärsgillet i Finland 1944-50 samt ordförande i Nordiska konstförbundets finländska sektion 1945-47. Han var även föreståndare för Helsingfors universitets ritsal 1945-46 och 1948-49 och undervisade i teckning vid Tekniska högskolan i Helsingfors. (Bengt von Bonsdorff)
DiehlGoesta

Diehl, Gösta. Bomber över byn, olja 1950. Verket var inspirerat av konstnärens krigsupplevelser. Foto: Centralarkivet för bildkonst.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.05.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.05.2011 av Import