Donner, Kai Otto

Donner, Kai Otto (f. 19/8 1922 Hfrs, d. där 13/3 1995), zoofysiolog, fil.dr. 1957, son till Kai D. Han var 1953-72 docent i zoofysiologi och blev 1973 professor i zoologi vid Helsingfors Universitet; var 1972-75 forskarprofessor vid Finlands Akademi. Han ägnade sig som forskare främst åt näthinnans och färgseendets grundproblematik men några av hans arbeten tangerar ekologiska frågeställningar, bl.a. orienteringen hos fåglar och kräftdjur. D., som 1948-49 arbetat med färgseendets elektrofysiologi i Ragnar Granits laboratorium i Stockholm och 1955-56 hos William Rushton i Cambridge, England, byggde senare upp en sinnesfysiologisk forskargrupp i Hfrs. Som ett exempel på D:s mera uppmärksammade arbeten kan nämnas Dark-adaptation processes in the rhodopsin rods of the frog's retina (i tidskriften Vision Research, tillsammans med Tom Reuter 1967). Han var under åren 1980-85 ordförande för Finlands Akademi. (Rainer Rosengren)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import