Donner, Otto

Donner, Otto (f. 15/12 1835 Gamlakarleby, d. 17/9 1909 Hfrs), filolog och politiker, fil.dr 1864, son till Anders D. d.ä., far till Kai D. Han var från 1875 e.o. professor i sanskrit och jämförande språkforskning vid Helsingfors universitet. D. lämnade som initiativrik och energisk organisator djupa spår i landets vetenskapliga liv; till hans mest betydande insatser härvidlag hör grundandet av Finsk- ugriska sällskapet, där han även var mångårig ordförande och ledande själ. Under inflytandet av det finska nationella väckelsearbetet leddes hans forskning in på det finsk-ugriska språkområdet; D. förfäktade bl.a. lapskans nära släktskap med de östersjöfinska språken. Han hade tidigt visat politiskt intresse som redaktör vid Helsingfors Tidningar (1861-66) och tillhörde sedermera prästeståndet vid alla ståndslantdagar 1877-1905. Efter storstrejken var han ledamot av den mechelinska senaten (1905-08) som ecklesiastikchef. (J. Dahlberg, J. Mickwitz, Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690-1945, 2014).


OttoDonner.jpg

Donner, Otto. Till hans mest betydande insatser för vetenskapen hör grundandet av Finsk-ugriska sällskapet. Foto: Åbo Akademis bildsamling.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.10.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.10.2014 av Import