Dorpatfreden

Dorpatfreden mellan Finland och Sovjetunionen ingicks 14/10 1920. Underhandlingarna leddes från finländsk sida av J.K. Paasikivi; därtill deltog bl.a. oppositionsledaren Väinö Tanner. Genom Dorpatfreden erkände Sovjetryssland Finlands självständighet inom dess historiska gränser och avträdde dessutom till Finland Petsamo-området, varigenom Finland fick en kustremsa vid Ishavet. I fredsfördraget stadgades vidare bl.a. att utöarna i Finska viken inte skulle få befästas. Sovjetregeringen utfäste sig å sin sida att bevilja östkarelarna en vidsträckt samhälls- och kulturautonomi, något som enligt finländsk uppfattning aldrig uppfylldes. I finländska högerkretsar betraktades Dorpatfreden allmänt som ett svek och svårt misslyckande, eftersom man på det hållet drömde om ett Stor-Finland. Den blivande martyrgestalten inom AKS, studenten Bobi Sivén, drevs t.o.m. till självmord. - 1990 bildades organisationen Freden i Dorpat (Tarton rauha, reg. förening 1995), som arbetar för att återställa de gränser Finland hade 1939. (V. Tanner, Tarton rauha, 1949, T. Vierros, Tarton tanssi, 1974)


delegationMV.jpg

Dorpatfreden. Finlands delegation vid underhandlingarna i Dorpat 1920. I första raden sitter J.K. Paasikivi i mitten medan Väinö Tanner sitter längst till höger. Foto: Museiverket.

Dorpatfreden.jpg

Dorpatfreden. Östgränsen av 1920 höll inte för historiens påfrestningar. I Finland fanns det en högljudd skara som hävdade att det var en skändlig fred, medan man på andra sidan gränsen ansåg att den löpte alltför nära Leningrad. Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
Finland, fredsfördrag, självständighet (stater och gemenskaper), ryska inbördeskriget
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.04.2011
Uppdaterat 01.06.2023