Edelcrantz, Abraham Niklas

Edelcrantz, Abraham Niklas (född 28/7 1754 Åbo, död 15/3 1821 Stockholm), ämbetsman och fysiker, före adlandet 1789 Clewberg. E. blev 1772 docent i fysik och litteraturhistoria i Åbo, 1778 adjunkt i filosofi och 1780 universitetsbibliotekarie. Han var medlem av Auroraförbundet, skrev i Åbo Tidningar och grundlade i Åbo sin intima vänskap med J.H. Kellgren.

E. uppmärksammades tidigt av Gustav III och fick bl.a. stor betydelse som kungens medhjälpare vid nydaningen av den svenska teatern. Han flyttade 1783 till Stockholm och övergick efter kungens död nästan helt till praktiska verksamhetsområden; var chef för ett antal vetenskapliga institutioner och ämbetsverk, bl.a. president i Kommerskollegium från 1813. Han gjorde sig även känd som vitter författare och konstruerade bl.a. ett optiskt telegrafsystem. Han var den förste som införde engelska ångmaskiner i Sverige. Upphöjdes i friherrligt stånd 1815. (J. af Forselles, A.N. Clewberg-E. och hans omgifning, 1903; K.R. Gierow, A.N. Clewberg-E., 1964)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, bibliotekarier, fysiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 13.05.2016 av Import