Ehrenskiöld, NilsEhrenskiöld, Nils (f. 11/5 1674 Åbo, d. 2/11 1728 Karlskrona), sjöofficer. E. deltog från 1700 som skeppsbefälhavare i krigen mot Danmark och Ryssland och nådde stor ryktbarhet genom sin strid mot den ryska flottan vid Rilax 27/7 1714. Med sju små skärgårdsfartyg och en besättning på 900 man fattade han position n. om Hangö. Ett första ryskt anfall med 35 galärer tillbakavisades, men sedan ytterligare 80 galärer kastats in i striden blev den lilla svenska flottiljen övermannad (och E. tillfångatagen). Slaget hade då pågått ca tre timmar. Den ryska galärflottan fortsatte genom den åboländska skärgården och erövrade Åland, men valde av fruktan för den svenska högsjöflottan att gå in i Bottniska viken i stället för att korsa Ålands hav.

Den obetydliga striden vid Rilax utmålades av propagandistiska skäl som ett sjöslag ("slaget vid Rilax") på samtida ryska kopparstick. E. frigavs 1721 och blev samma år amiral och direktör över amiralitetets ekonomiverk i Karlskrona. (Årsbok för Finlands flotta 1, 1924; S. Dahlström, Bidrag till N. E:s släkthistoria och biografi, 1942; E. Metsävuori, Saaristomerta ja sankareita, 1993)


EhrenskioeldNils

Ehrenskiöld, Nils. Den tämligen obetydliga drabbningen vid Rilax i juli 1714 framställdes på samtida ryska kopparstick som ett stort sjöslag. I Petersburg firades utgången som en stor seger, vilket den även var: maktbalansen i Östersjön hade därmed förskjutits. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, sjöstrider, officerare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.08.2011
Uppdaterat 02.06.2023