ekonomiska regioner

ekonomiska regioner. Indelningen i ekonomiska regioner infördes 1994 och baserar sig på lagen om regional utveckling. Bakgrunden är behovet av administrativa och statistiska enheter större än kommun och mindre än landskap eller län. Indelningen används då det gäller att rikta in och följa upp regionalpolitiska åtgärder, d.v.s. kanalisera de rent nationella stödåtgärderna. Utvecklingsprojekt som mottar finansiering från både EU och finländska myndigheter administreras av landskapen.

En ekonomisk region består av kommuner som bildar en funktionell helhet. Då ekonomiska regioner bildats har kriterier som interkommunalt samarbete, trafikförbindelser, pendling och kundströmmar m.m. beaktats. Samarbete i någon form förekommer inom alla ekonomiska regioner. Samarbetet kan gälla bl.a. näringspolitik, intressebevakning och projekt av olika slag. Modellerna för hur samarbetet är organiserat varierar.

Indelningen i ekonomiska regioner fastställs av inrikesministeriet efter att det har hört de kommuner och landskapsförbund som saken gäller. På Åland beslutar landskapsstyrelsen om indelningen. 2002 fanns det sammanlagt 82 ekonomiska regioner i Finland. 2010 var antalet ekonomiska regioner 71.
 


REGIONER.jpg

Län, landskap och ekonomiska regioner (2002). Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
områden, ekonomiska regioner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 02.06.2023