ekorre

ekorre (Sciurus vulgaris), vanlig e., art av ekorrdjuren. Största delen av de e. som förekommer i Finland tillhör en mellanform mellan två färgvarianter (mörk gran-e. och den ljusare tall- e.). Ekorrbeståndet varierar starkt, beståndstoppar brukar inträffa med ca fem års mellanrum, beroende på barrträdens frösättning. Under gynnsamma år kan e. ha två-tre kullar bestående av upp till tio ungar var, i samband med kottbrist kan förökning utebli.

Gråverk, e:s vinterskinn, blev tidigt en synnerligen viktig handelsvara och ett viktigt skatteobjekt. När den ursprungliga skinnskatten senare förvandlades till en spannmålsskatt, blev oraffuas (av fi. orava = e.) benämning på det spannmålsmått som användes vid skattebetalningen. E:s utomordentliga betydelse framgår även av att det fi. ordet för pengar, raha, ursprungligen betydde ekorrskinn. Den största noterade bytesmängden är 2,5 milj. e. (1901). Numera är jakt tillåten i hela landet under perioden 1/12-31/1.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import