Ekumeniska rådet i Finland

Ekumeniska rådet i Finland (Suomen ekumeeninen neuvosto), Hfrs, samarbetsorgan för kyrkorna, de kristna föreningarna och församlingarna i Finland, gr. 1917 som World Alliance-rörelsens finländska avdelning under namnet Finska nationalkommittén. Denna döptes 1933 om till Allmänkyrkliga kommittén i Finland, och 1963 fick rådet sitt nuv. namn. Syftet är att främja ekumeniskt tänkande och arbete bland medlemssamfunden och även bland andra kyrkor, kristna organisationer och församlingar. Rådet bistår medlemssamfunden med att vårda sina inbördes relationer, skapar och upprätthåller kontakter till andra ekumeniska och allkristna organisationer i Finland och utomlands samt bedriver ekumenisk informations- och forskningsverksamhet. Ekumeniska rådets tidskrift Näköala - Utsikt utkom fram till slutet av år 2007.

Medlemmar i Ekumeniska rådet är Finlands evangelisk-lutherska kyrka, Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland, Katolska kyrkan i Finland, Fria missionsförbundet, Finlands svenska baptistmission, Metodistkyrkan i Finland, Frälsningsarmén, Missionskyrkan i Finland, Anglikanska kyrkan i Finland och International Evangelical Church i Finland. Rådets beslutande organ är dess kongress, där varje medlemssamfund har två representanter med yttrande- och rösträtt, med undantag av den evangelisk-lutherska kyrkan som har 20 och den ortodoxa kyrkan som har 10. (J. Rusama, Kohti ykseyttä: Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917-1997, 1999)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import