Etelä-Suomen Sanomat

Etelä-Suomen Sanomat, dagstidning (7-dagars) som sedan 1914 utkommer i Lahtis, bildad genom sammanslagning av Lahtislokalbladet Lahden Sanomat (gr. 1909) och Uusmaalainen, som från 1905 utgavs i huvudstaden. Den sedan slutet av 1940-t. oavhängiga tidningen (upplaga 60 875 2008) hade under sina första decennier en borgerligt liberal linje (ungfinsk, senare organ för framstegspartiet) och tog ställning för lagligheten under de oroliga åren i början av 1930-t. Efter vinterkriget, då många f.d. viborgare slog sig ned i Lahtis, fick E. ett starkt uppsving. Den mångårige chefredaktören Frans Keränen (1932-62) tillhörde fredsoppositionen under fortsättningskriget. Efter andra världskriget blev tidningens linje konservativare, den förhöll sig ytterst misstroget både till kommunismen och den nya utrikespolitiken. (O. Turpeinen, Sata vuotta sanomia Päijät-Hämeessä, 2000)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011