Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut. Den finansierar investeringsprojekt för att bidra till en balanserad utveckling av unionen. Investeringarna kan gälla allt som stöder EU:s politik, från lokal företagsverksamhet inom EU till projekt gemensamma med andra EU-institutioner i andra länder.

Banken har en direktion som representerar delägarna, d.v.s. de nationella regeringarna (oftast genom finansministrarna). Denna instans ger de generella och politiska direktiven för bankens verksamhet. Dessa ministrar tillsätter en styrelse, ett tjänstemannaorgan som består av 28 ledamöter och 13 ersättare. Bankens egentliga verksamhet sköts av en verkställande kommitté (åtta personer under ledning av belgaren Philippe Maystadt 2000-) som har sitt säte i Luxemburg.

År 2000 inrättade banken Europeiska investeringsfonden (EIF) där även Europeiska kommissionen (30%) och de nationella finansiella institutionerna är delägare (10%). Europeiska investeringsbanken verkar i EU och omkring 140 andra länder runtom i världen som har undertecknat ett samarbetsavtal med EU. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finansinstitut, investeringar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.04.2016 av Import