Evois

Evois, fi. Evo, by i Lammi. Här arbetade 1858-1908 Evois skogsinstitut, som indrogs sedan den högre forstundervisningen förlagts till Helsingfors universitet. Sammanlagt utbildade institutet 290 forstmästare. Bland dess föreståndare märks A. af Forselles (1859-70) och A.G. Blomqvist (1870-94). Den lägre forstundervisningen fortsatte på Evois forstinstitut, gr. 1862, vilket 1996 överfördes till yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu. (Evon muistoja - Evois minnen, 1912)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, skolor (läroanstalter), skogsbruk, forstläroanstalter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.09.2011
Uppdaterat 19.05.2016