fäktning

fäktning var den första idrott som förekom i organiserad form i Finland. Dess anor går tillbaka till 1660-t., då en lärostol i fäktkonst inrättades vid akademin i Åbo. Sedan universitetet flyttats till Hfrs började f. utövas där i början av 1830-t. Den kände fäktläraren Mauritz Mexmontan blev ett föredöme för den akademiska ungdomen genom sitt handfasta ingripande mot det ryska förtrycket under kosackkravallerna 1902. Hans kollega Arthur Eklund, framstående essäist och en av Nordens ledande sportjournalister, vann de första internationella framgångarna genom att bli nordisk mästare på florett och sabel 1913.

F. har varit olympisk gren sedan de första moderna spelen 1896, medan fäktare från Finland deltog första gången i spelen i Amsterdam 1928. Den bästa finländska placeringen är Rolf Wiiks (f. 1928) åttonde placering på värja i Melbourne 1956.

FM för herrar har arrangerats sedan 1929, för damer sedan 1950. Den första finländska fäktföreningen (Helsingfors fäktare - Helsingin miekkailijat) grundades 1923 på initiativ av den dåv. adjutanten hos republikens presiden, Carl Aejmeleus-Äimä. F. administreras på det nationella planet av det till Finlands idrott anslutna Finlands fäktförbund (gr. 1931 som Suomen miekkailuliitto, men tvåspråkigt sedan 1936). Till fäktförbundet hörde 2002 nitton klubbar med sammanlagt ca 2 000 medlemmar. (Helsingfors fäktare - Helsingin miekkailijat 1923-1948, 1948; J. Pihlaja, Urheilun käsikirja, 1994; I. Björkman, Idrott först och främst, 2001)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
idrott, fäktning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2023