Finlands frihamn Ab

Finlands frihamn Ab - Suomen vapaasatama Oy, Hangö, gr. 1960 som Hangö allmänna frilager (nuv. namn sedan 1965, då företaget fick frihamnsrättigheter) av ett antal speditions- och exportfirmor samt Hangö stad. F. arrenderar av staten Tulludden, den sydligaste spetsen av det finländska fastlandet. Importen av bilar, på senare år även för den ryska marknaden, har alltsedan starten varit en viktig del av frihamnens verksamhet. Trafik med tågfärjor upprätthölls 1975-98 mellan frihamnen i Hangö och Travemünde i Tyskland. Företagen på frihamnsområdet sysselsatte 2004 ca 500 personer.

En hamn anlades på Tulludden redan på 1920-t. (den första kajen invigdes 1924) av ett äldre frihamnsbolag, som dock p.g.a. ogynnsamma omständigheter aldrig kom igång på allvar. 1942 upprättades där en tysk etappcentral över vilken trupper transporterades till och från Tyskland. I barackerna som tyskarna uppfört arbetade 1945-48 ett karantänläger för återvändande krigsfångar och internerade från Sovjetunionen och Mellaneuropa samt därefter ett kvinnofängelse fram till 1960. (Tulliniemi-Tulludden: Suomen vapaasatama Oy-Finlands frihamn Ab 1960-2000, 2000)
s15.jpg

Finlands frihamn Ab. Frihamnen i Hangö har i årtionden varit huvudinkörsport för bilimporten till landet. På området arbetar flera företag som gör fordonen i ordning för den finländska marknaden. Foto: Nils Nordblad.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 01.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.06.2009 av Import