Finlands idrottsmuseum

Finlands idrottsmuseum, nationellt specialmuseum, beläget i Olympiastadion i Hfrs. Museet inrättades vid Stadion 1943, men arbetade redan i slutet av 1930-t. i mindre skala i tillfälliga lokaler. Dess samlingar omfattade 2003 ca 30 000 föremål med anknytning till samtliga sportgrenar (bl.a. idrottsredskap, medaljer, föreningsmärken) samt drygt 200 000 fotografier. Museet upprätthålls sedan starten av Finlands idrottsmuseumsstiftelse (Suomen urheilumuseosäätiö), gr. 1938, där undervisningsministeriet, Statens idrottsråd, Finlands museiförbund, idrottens centralorganisationer och Stadionstiftelsen är företrädda. Verksamheten finansieras till stor del med statsbidrag i form av tipsmedel. Stiftelsen äger även ett idrottsbibliotek samt Finlands idrottsarkiv, ett nationellt centralarkiv, gr. 1985 (drygt 1 200 hyllmeter 2003).
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, idrottshistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 05.06.2023