Finlands kommunförbund

Finlands kommunförbund (Suomen kuntaliitto), Hfrs, centralorganisation för kommunerna, bildad 1992 (verksamheten inleddes 1993) av Finlands stadsförbund, det finska förbundet för landskommuner Suomen kunnallisliitto och Finlands svenska kommunförbund. F. är ett tvåspråkigt förbund som representerar Finlands alla kommuner och städer samt betjänar landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och andra samkommuner. Syftet är att i egenskap av intresse- och serviceorganisation för kommunerna stärka och stöda verksamhetsförutsättningarna och livsdugligheten för kommunerna samt främja deras samarbete.

Den svenska verksamheten vid kommunförbundet sorterar under en egen direktör. Förbundet ger ut Finlands kommuntidning, medan tidskriften Kuntalehti utges av dotterbolaget KL-kustannus. Bland övriga dotterbolag märks revisionsbolaget Audiator, kongresshotellet Gustavelund m.fl. Som en del av kommunförbundet arbetar Kommunala arbetsmarknadsverket, som bevakar kommunernas och samkommunernas intressen på arbetsmarknaden.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, intresseorganisationer, centralorganisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.03.2016 av Import