Finlands mässa

Finlands mässa, Andelslaget F. (Osuuskunta Suomen messut, Finnexpo), tillkom 1919 på initiativ av näringslivets centralorganisationer med uppgift att främja den inhemska produktionen och in- och utrikeshandeln. Finlands första mässa arrangerades 1920. Centralorganisationerna och landets mest betydande företag är fortfarande de största delägarna i andelslaget. F. fick sin första permanenta mässbyggnad 1935. Mässhallarna vid Mannerheimvägen i Hfrs utnyttjas numera av stadens idrottsverk. Det nya mässkomplexet i Östra Böle - Helsingfors internationella mässcentrum - invigdes 1975 och har idag sex hallar och en sammanlagd golvyta på 83 368 m2. Förutom utställningshallar tillhandahåller F. de tjänster utställarna och besökarna behöver. I F:s lokaler anordnas årligen över tusen fackmässor (av vilka många är öppna endast för professionella besökare), kongresser, banketter och möten, vilka besöks av ungefär en miljon personer årligen. (A.J. Pulla, Puoli vuosisataa Suomen messuja, 1969) (Gunhard Kock)


FinlandsMaessa

Finlands mässa. Vid båtmässan presenteras ungefär 400 båtar i sex utställningshallar. 2004 besökte över 90 000 personer mässan, som är den största årligen återkommande utställningen som arrangeras i Helsingfors mässcentrum. Foto: Finlands mässa.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
mässor (handel)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 05.06.2023