Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral (SYKE), Hfrs, gr. 1995, forsknings- och utvecklingscentral för miljöfrågor, underlyder miljöministeriet. Centralens forskning koncentrerar sig på miljöproblem av olika slag med syfte att förebygga dessa. Finlands miljöcentral upprätthåller och utvecklar tillsammans med de regionala miljöcentralerna ett nationellt databassystem med uppgifter om bl.a. vatten, luft, kemikalier och naturskydd. Därtill ger Finlands miljöcentral miljöinformation till allmänheten, ministerier och företag samt utger tillsammans med miljöministeriet tidskriften Ympäristö (gr. 1987). Finlands miljöcentral hade 2001 en personal på ca 390 personer. År 2007 var antalet anställda 623.

Havsforskningsinstitutet, som lydde under kommunikationsministeriet, upphörde vid ingången av 2009 delades dess verksamhet mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Havscentralen vid SYKE ansvarar numera för forskningen kring Östersjön och förändringar i dess tillstånd. Havsforskningsfartyget Aranda disponeras numera av Havsforskningscentralen vid SYKE.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskningscentra, miljöcentraler, miljöanalys, miljö och hälsa
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.03.2016 av Import