Finlands svenska televisionFinlands svenska television (FST), finlandssvensk kanal inom YLE-koncernen. Sändningar på svenska inleddes i Rundradions tv-kanaler redan i slutet av 1950-t.; 1959 visades en halv timme svenskt program i veckan. En opinion som arbetade för en egen kanal för finlandssvenskarna uppstod tidigt, och särskilt på 1970-t. debatterades "Kustkanalen" intensivt, utan att detta dock ledde till konkreta resultat.
Ett svenskt aktualitetsmagasin ("Sju dagar") började sändas 1964, och följande år inleddes sändningen av tv-nyheter på svenska. 1965 visades ca 170 svenska programtimmar; detta år fick de svenska programmen även sändningstid i TV 2. Siffran steg 1966 till 260 timmar, och när färgsändningarna inleddes 1969 blev den svenska tv-verksamheten en separat enhet med egen programchef i ledningen. 1983 etablerade sig den svenska enheten (om vilken namnet FST användes första gången 1988) i Vasa. Lagen om Rundradion av 1993, som stadgade bl.a. att bolaget skall behandla de finsk- och svenskspråkiga medborgarna på lika grunder i programverksamheten, medförde att den svenska enheten fick tilläggsresurser.

År 2000 sändes 950 programtimmar på svenska, och då den digitala televisionen introducerades 2001 fick F. en egen kanal, vilket innebar att utbudet mer än fördubblades: år 2003 var F. uppe i ca 2 000 timmar program.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenska, television, tv-bolag, Yle
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.11.2010
Uppdaterat 05.06.2023