Finlayson, James

Finlayson, James (f. 1771 Glasgow, d. 18/8 1852 Edinburgh), industriman, den finländska bomullsindustrins grundläggare. Finlayson anställdes 1798 som maskinmästare vid en mekanisk verkstad i närheten av Petersburg. Omkring tjugo år senare blev han uppmärksamgjord på den rikliga tillgången på vattenkraft i Tammerfors, besökte staden två gånger 1819 och slog sig ned där samma år. Följande år fick Finlayson ett räntefritt statslån, ett jordområde och en värdefull forsandel gratis samt ansenliga tulllättnader.

Han hade ursprungligen för avsikt att tillverka maskiner för textilindustrin, men efter att ha konfronterats med bristande efterfrågan på denna marknad inriktade han sig 1828 på bomullsförädling, vilket blev en framgång: fabriken hade 1835 500 spindlar och dominerade den finländska marknaden samt exporterade till den ryska. Finlayson sålde 1836 företaget till ett konsortium bestående av bl.a. Revalköpmannen C.S. Nottbeck och geheimerådet G.A. Rauch i Petersburg, vilka fick rätt att använda firmanamnet Finlayson & Co. Finlayson, som även gjorde en insats för den frikyrkliga väckelsen i Tammerfors (han var själv kväkare), återvände 1836 till Skottland.Finlayson.jpg

Finlayson. En vävsal i bomullsfabriken, träsnitt 1880. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011