Folkets arkiv

Folkets arkiv, Hfrs, som upprätthålls av Samhälleliga arkivstiftelsen, är centralarkiv för den vänsterorienterade arbetarrörelsen (Vänsterförbundet och dess föregångare) och olika sammanslutningar (kultur- och bildningsorganisationer, pensionärsföreningar, amatörteatrar, fackavdelningar m.m.). Arkivet grundades 1945 och har sedan 1975 erhållit lagstadgat statsbidrag. Folkets arkiv är underställt Riksarkivet och verkar i samarbete med andra institutioner som uppbevarar material som tillkommit inom arbetarrörelsen. Dess samlingar omfattar dokument, tryckalster, ljudupptagningar, affischer och bilder. Har referensbibliotek, men dess omfattande bibliotek överfördes 1987 till Arbetarrörelsens bibliotek (Arbetararkivet).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import