Forsblom, Enzio

Forsblom, Gustav Edvard Enzio (f. 14/3 1920 Lojo, d. 10/2 1996 Vanda), organist och musikforskare, fil.dr 1957. F. studerade vid Sibelius-Akademin (diplom i orgelspel 1948) och vid Helsingfors universitet. Han verkade som organist i olika svenska församlingar i Hfrs, var lärare i orgelspel vid Sibelius- Akademin från 1956, professor 1968-1988, och docent i musikvetenskap vid Åbo Akademi från 1967. F. var den ledande förkämpen i Finland för den orgelreformrörelse som bygger på barockens klangideal och spelteknik och som tar avstånd från romantikens orglar. Den första landvinningen var Marcussenorgeln i Sibbo 1951. Därpå följde flera liknande instrument, bl.a. i Mejlans kyrka i Hfrs. F. påverkade i hög grad utvecklingen dels genom sin konsertverksamhet och sina skivinspelningar, dels genom att uppgöra orgeldispositioner, såsom för Finlandiahusets orgel (1973) och för Åbo domkyrkas orgel (1980, i samarbete med E. Alikoski och B-O. Mårtenson). F. framträdde även som cembalist. Som lärare vid Martin Wegelius-institutet deltog han även i den finlandssvenska kyrkomusikerkårens fortbildning. Utgav Studier över stiltrohet och subjektivitet i interpretationen av J.S. Bachs orgelkomposition (diss. 1957), Mimesis - På spaning efter affektuttryck i Bachs orgelverk (1985) och Panin huilu (1990); även artiklar om registrering m.m. (Fabian Dahlström)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import