Fortum Abp

Fortum Abp, Esbo, statsdominerat energibolag, gr. 1998 genom sammanslagning av statsbolagen Imatran voima Oy (IVO) och Neste Oy under holdingbolaget Fortum. Koncernomsättningen uppgick 2003 till 11 392 milj. euro, varav oljeverksamhetens andel utgjorde mer än hälften. Totalantalet anställda var 13 300. Staten ägde 60 % av aktierna i bolaget, som var börsnoterat. Eftersom fördelarna med sammanslagningen inte motsvarat förväntningarna, beslöts 2004 att oljeverksamheten avskiljs till ett separat börsbolag.

Fortum Abp leder sitt ursprung till IVO, gr. 1932 för att driva Imatra vattenkraftverk (färdigställt 1929). Bolaget äger numera förutom detta ett kärnkraftverk i Lovisa (invigt 1977) och ångkraftverk bl.a. i Ingå (1974) och Nådendal (1960). 1991 fusionerades dessutom Oulujoki Oy (flera vattenkraftverk i norr, gr. 1941 som dotterbolag till IVO). 2000 övertog Fortum Stora Enso Abp:s krafttillgångar i Finland. 1996 inleddes expansionen utomlands genom förvärvet av svenska Gullspång kraft AB. Fortum har numera en betydande kraftproduktion också i Sverige och Ryssland. 1996 köpte Fortum 50 %. av den kommunala eldistributören Stockholm energi AB, som sammanslogs med Gullspång till Birka energi AB (helägt av Fortum 2002). 1997 inledde Fortum elförsäljningen till konsumenter i Finland genom att överta aktiemajoriteten i Länsivoima Oy. Samma år sålde Fortum sitt högspänningsnät till Finngrid Oyj. Fortum producerar även fjärrvärme. Elförsäljningen i Norden uppgick 2003 till 57,1 TWh, varav 51,2 TWh egen produktion. 2008 förvärvade Fortum kraftverket TGC-10 i Sibirien, vilket gjorde Fortum till en betydande aktör på en av världens största kraftmarknader. 2009 var företagets omsättning var 5,4 milj arder, antalet anställda var ca 11 500 personer. (J. Auer/N. Teerimäki, Puoli vuosisataa Imatran voimaa, 1982)

Då oljeverksamheten skiljdes från Fortum bildades först Fortum oil and gas Oy och 2005 Neste Oil Oy som fortsatte det gamla Neste-bolagets verksamhet. Neste Oy (gr. 1948) hade oljeraffinaderier i Nådendal (1957) och Sköldvik (1966), där en anslutande petrokemisk industri och plastindustri växte upp under 1970-talet (bl.a. Pekema Oy). Bolaget tillfredsställer så gott som hela det inhemska behovet av motorbränsle och största delen av eldningsoljebehovet. Leveranserna från de egna raffinaderierna uppgick till 13 391 t 2003. Sedan 1971 är Neste även verksamt inom minuthandeln av bränsle (förvärvet av 50 %. av E-öljyt och Kesoil), och 1983 blev Union-öljy dotterbolag. Idag är Nestestationerna spridda över hela landet samt i Baltikum och S:t Petersburgområdet. Från 1974 handhade bolaget vidare importen och försäljningen av rysk naturgas, vilket numera sköts av Gasum Oy. 1994 överfördes den petrokemiska tillverkningen till Borealis A/S.

Neste oil bedriver även en omfattande rederirörelse (oljetankers) och tradinghandel i olja. Bolagets omsättning var 2008 ca 15 miljarder euro, antalet anställda var ca 5 200 personer. (M. Kuisma, Kylmä sota, kuuma öljy: Neste, Suomi ja kaksi Eurooppaa 1948-1979, 1998)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import