Fredrikshamnsfreden

Fredrikshamnsfreden, freden i Fredrikshamn, ingicks mellan Sverige och Ryssland 17/9 1809 och avslutade finska kriget. Sverige avträdde hela Finland inklusive Åland samt östligaste Västerbotten mellan Kemi och Torne älvar, ett område som tidigare inte hade räknats till Finland; den historiska gränsen mellan Finland och det övriga Sverige hade sedan medeltiden löpt utmed Kaakamojoki, ett litet vattendrag v. om Kemi älv. Genom F. befriades Finlands invånare vidare från sin trohetsed till den svenska kronan, vartill Sverige förband sig att ansluta sig till Napoleons mot England riktade kontinentalsystem.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska kriget 1808-1809, fred, freden i Fredrikshamn
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 06.06.2023