Frenckell, Frans

Frenckell, Frans Wilhelm (f. 19/3 1821 Åbo, d. 24/5 1878 Montreux), industriman, farfar till Erik von F. Han övertog först faderns företag tillsammans med sina bröder, men blev 1856 ensam innehavare av firman (J.C. Frenckell & Son), som han utvidgade åtskilligt. Han deltog även i grundandet av klädes-, tändsticks- och tapetfabriker i Tfrs samt gasverket och Tölö sockerbruk i Hfrs. Det har sagts att det inte fanns ett enda betydelsefullt affärsföretag i 1860-talets Finland som han inte skulle ha deltagit i. F. var den bärande kraften vid Finlands första industriutställning som arrangerades 1876. Var en föregångsman även inom jordbruket och mejerihanteringen; hade egendomar i Närpes och Nakkila. Medlem av borgarståndet 1863-64, dess talman 1867, och sedan han adlats 1868 (von F.) representant för adeln vid lantdagarna 1872 och 1879. Erhöll kommerseråds titel 1865.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import