fyra H-rörelsen

fyra H-rörelsen, eg. 4 H-rörelsen, internationell ungdomsrörelse, uppkom 1902 i Ohio, USA, och introducerades i Finland i mitten av 1920-talet. De fyra h:na står för huvud, hjärta, hand och hälsa. Rörelsens motto är: "4 H lär genom handling". Fyra H-rörelsens huvudsakliga syfte var tidigare att väcka de ungas intresse för lantbruk, men numera är allmän företags-, medborgar- och miljöfostran huvudmålet för verksamheten. Medlemmarna kan under sakkunnig ledning satsa på egenaktiviteter, inom t.ex. växtodling, miljövård, handarbete eller husdjursskötsel, eller engagera sig i klubbaktiviteter och delta i evenemang, kurser och tävlingar. Under de senaste decennierna har även internationellt samarbete kommit in i bilden; finländska 4 H:are har sedan slutet av 1970-t. drivit utvecklingsprojekt i Afrika.

De första klubbarna i Finland startade 1926 med stöd av den amerikanska Rockefellerstiftelsen. Två år senare tillkom det finskspråkiga 4 H-förbundet, idag Suomen 4 H-liitto. Finlands svenska 4 H grundades 1929 som ett utskott inom Svenska lantbrukssällskapens förbund. Rörelsen gjorde under andra världskriget och de första efterkrigsåren en viktig insats för landets livsmedelsförsörjning. Den hade då i högre grad än idag karaktären av en massrörelse. Verksamheten bedrivs idag (2010) av 255 lokala registrerade 4 H-föreningar, som avlönar verksamhetsledare för att leda aktiviteterna och rekrytera nya medlemmar samt frivilliga ledare. Totalantalet medlemmar är 78 500 (varav 5 000 svenskspr.) i åldern 8-28 år.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
miljövård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import