Gebhard, Hannes

Gebhard, Hannes (f. 8/4 1864 Kemijärvi, d. 23/2 1933 Hfrs), agrarpolitiker, fil.lic. (disp.) 1890, kusin till Albert G., far till Maiju G. Han blev 1880 docent i historia, 1890 i nordisk historia och 1899 i lantbruksekonomi och statistik, allt i Hfrs, där han sedan 1909-27 verkade som e.o. professor i lantbrukets nationalekonomi och statistik. G. var en av förlaget Otavas grundläggare och dess vd 1890-92; universitetskassör 1892-1909.

G. var en banbrytare för andelsidén och särskilt för lantbrukskooperationen i Finland. Han stiftade sällskapet Pellervo och var dess förste ordförande 1899-1917. G. deltog även i grundandet (1902) av Andelskassornas centrallånefond (nuv. Andelsbankernas centralbank), vars vd han var i två repriser (1904-17 och 1921-33), och stod som initiativtagare till de lantbrukskooperativa storföretagen Valio och Hankkija. G. utvecklade vidare en omfattande skriftställarverksamhet; utgav bl.a. en socialstatistisk atlas över Finlands landskommuner 1901 (1904) och en undersökning av de socialekonomiska förhållandena i landskommunerna under samma år (4 bd, 1908-16). Hans skrift om kooperationen i Finland (1917) översattes till sju språk. Medlem av folkrepresentationen 1907-09 (finska partiet). (A.J. Alanen, H. G., 1964; A-L. Sysiharju/E. Lappi-Seppälä, Gebhard-suku Suomessa, 1993)
 


HGebhard.jpg

Gebhard, Hannes. Var en banbrytare för andelsidén och särskilt för lantbrukskooperationen i Finland. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, politiker, agrarsamhälle
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.04.2012
Uppdaterat 07.06.2023