Glims

Glims, gårdsmuseum i Esbo, tidigare ett jordbrukshemman och gästgiveri i Karvasbacka by, där hemmanen härstammar ända från medeltiden. Ännu i början av 1900-talet var Glims en fungerande jordbruksenhet. På 1700- o. 1800-talen var hemmanet också gästgiveri. Glims blev museum 1958 och administreras av Esbo stadsmuseum. Den permanenta utställningen på Glims belyser livet i det agrara Esbo. Därtill ordnas bl.a. dockteater och hantverksverkstäder i museets regi. På museiområdet verkade fram till 2006 också Glims sommarteater, en amatörteater för unga som drivs av Esbobygdens ungdomsförbund. Teatern startade sin verksamhet år 1973. (D. Lindholm m.fl., G., 1998)
 


GlimsSB.jpg

Glims i Esbo fungerade på 1700- och 1800-talen som gästgiveri. Foto: S. Backman.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, gårdsbruk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 07.06.2023